English
Technologia oczyszczania

Technologia oczyszczania ścieków stosowana w budowanych przez nas oczyszczalniach oparta jest o metodę niskoobciążonego osadu czynnego. Proces technologiczny realizowany jest w reaktorze SBR, charakteryzującym się tym, że w miejsce reaktora o przepływie ciągłym, występuje reaktor działający cyklicznie, częściowo opróżniany i napełniany, co oznacza, że w jednej komorze odbywa się kilka procesów w pewnym zadanym cyklu.

Typowa oczyszczalnia składa się z następujących elementów:

  1. Przepompownia technologiczna (schemat w formacie pdf do pobrania na dole strony)

  2. Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków

  3. Zbiornik uśredniający z retencją (schemat w formacie pdf do pobrania na dole strony)

  4. Reaktor(y) SBR (schemat w formacie pdf do pobrania na dole strony)

  5. Grawitacyjny zagęszczacz osadu (schemat w formacie pdf do pobrania na dole strony)

  6. Budynek socjalno-techniczny

  7. Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych (opcja)

  8. Punkt zlewny ścieków dowożonych (opcja) (schemat w formacie pdf do pobrania na dole strony)


Przepompownia technologiczna (1) – typowa studnia żelbetowa wyposażona w układ dwóch pomp, które tłoczą dopływające grawitacyjnie do oczyszczalni ścieki surowe do stacji mechanicznego oczyszczania. Przepompownia nie jest wymagana w sytuacji gdy ścieki do oczyszczalni dopływają rurociągiem tłocznym. 
(schemat w formacie pdf do pobrania na dole strony)


Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków (2) – proponowana jako sito bębnowe zintegrowane z piaskownikiem poziomym, gdzie ze ścieków eliminowane są większe zanieczyszczenia stałe tzw. skratki oraz piasek i zawiesiny mineralne.

Zbiornik uśredniający z retencją (3) – wykonany jako żelbetowy, kryty zbiornik o pojemności uzależnionej od przepustowości oczyszczalni. Służy do retencjonowania ścieków przed wprowadzeniem ich do reaktora. Typowy zbiornik wyposażony jest w układ dwóch pomp, mieszadło oraz układ pomiaru poziomu. 
(schemat w formacie pdf do pobrania na dole strony)

Reaktor SBR (4) – wykonany jako zbiornik żelbetowy o pojemności uzależnionej od przepustowości oczyszczalni. Typowy reaktor wyposażony jest w turbinę napowietrzającą z systemem pływającym, dekanter ścieków oczyszczonych, pompę osadu nadmiernego, układ pomiaru tlenu i poziomu ścieków.
(schemat w formacie pdf do pobrania na dole strony)

Grawitacyjny zagęszczacz osadu (5) – wykonany jako zbiornik żelbetowy o pojemności uzależnionej od przepustowości oczyszczalni i wyposażony w mieszadła i dekanter wody nadosadowej.
(schemat w formacie pdf do pobrania na dole strony)

Budynek socjalno-techniczny (6) - wykonany w technologii tradycyjnej lub z płyt warstwowych. W budynku znajdują się część socjalna , stacja mechanicznego oczyszczania, szafa sterownicza procesu technologicznego i w zależności od potrzeb stacja odwadniania i higienizacji osadu.

Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych (7) – wykonany jako zbiornik żelbetowy o pojemności uzależnionej od przepustowości oczyszczalni. Konieczność budowy zbiornika uwarunkowana jest charakterem i przepływem odbiornika odbiornika ścieków oczyszczonych.

Punkt zlewny ścieków dowożonych (8) – wykonany jako kontener z płyt warstwowych i wyposażony w układ identyfikacji dostawcy, opomiarowanie ilościowe i jakościowe oraz komputerowy system rozliczeń ścieków.
(schemat w formacie pdf do pobrania na dole strony)

   Pobierz pliki
   Nazwa plikuOpisWaga
      Przepompownia 43.14kBPobierz
      Punkt zlewny 20.54kBPobierz
      Reaktor SBR 29.2kBPobierz
      Zagęszczacz osadu 30.32kBPobierz
      Zbiornik uśredniający 126.82kBPobierz


  Elstar-Bio Górny sp. z o.o.
  +48 63 243 0480    sekretariat@elstar-bio.pl
   Mapka dojazdu       Napisz do Nasrealizacjaonline24.pl
obsługa informatyczna strony: witanet.c0.pl


zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.