English
Gębice

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Niepruszewie

Przepustowość oczyszczalni 320m3/d , obecnie oczyszczalnia pracuje na 50m3/d ścieków dowożonychOpis zastosowanych urządzeń:

  • punkt zlewny ścieków dowożonych
  • stacja mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik)
  • Przepompownia technologiczna z komorą zasuw
  • Reaktor biologiczny SBR
  • Zagęszczacz osadu
  • Budynek socjalno-techniczny


Parametry ścieków

Ścieki dopływające do oczyszczalni

Ścieki oczyszczone

Stopień redukcji zanieczyszczeń

BZT5 mgO2/l

1394,0

17,0

98,7%

Zawiesina ogólna mg/l

1120,0

7,0

99,4%

Azot ogólny mgN/l

202,0

45,8

77,32%

Fosfor ogólny mgP/l

52,4

3,34

93,6%  Elstar-Bio Górny sp. z o.o.
  +48 63 243 0480    sekretariat@elstar-bio.pl
   Mapka dojazdu       Napisz do Nasrealizacjaonline24.pl
obsługa informatyczna strony: witanet.c0.pl


zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.