English
Niepruszewo

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Niepruszewie

Przepustowość oczyszczalni 350m3/d , obecnie oczyszczalnia pracuje na 100m3/d ścieków dowożonych


Opis zastosowanych urządzeń:

  • punkt zlewny ścieków dowożonych
  • stacja mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik)
  • Przepompownia technologiczna z komorą zasuw
  • Reaktory biologiczne SBR
  • Zagęszczacz osadu
  • Budynek socjalno-techniczny


Parametry ścieków

Ścieki dopływające do oczyszczalni

Ścieki oczyszczone

Stopień redukcji zanieczyszczeń

BZT5 mgO2/l

1166,0

1,9

99,9%

Zawiesina ogólna mg/l

3120,0

<4,0

99,8%

Azot ogólny mgN/l

182,4

8,86

95,14%

Fosfor ogólny mgP/l

45,4

0,43

99,0%  Elstar-Bio Górny sp. z o.o.
  +48 63 243 0480    sekretariat@elstar-bio.pl
   Mapka dojazdu       Napisz do Nasrealizacjaonline24.pl
obsługa informatyczna strony: witanet.c0.pl


zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.