English
Witkowo

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Witkowie

Przepustowość oczyszczalni 2400 m3/d, w tym 200 m3/d ścieki dowożone


Opis zastosowanych urządzeń:

  • Centralna przepompownia ścieków zlokalizowana w mieście-tłocząca ścieki na teren oczyszczalni
  • Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków-urządzenie NSI 500 Combi (sito zintegrowane z piaskownikiem)
  • Pompownia technologiczna ścieków
  • Reaktory SBR
  • Zagęszczacz osadu
  • Prasa filtracyjna wraz ze stacją higienizacji osadu
  • Budynek socjalno-techniczny


Parametry ścieków

Ścieki dopływające do oczyszczalni

Ścieki oczyszczone

Stopień redukcji zanieczyszczeń

BZT5 mgO2/l

390,0

4,8

98%

Zawiesina ogólna mg/l

850,0

<20,0

96%

Azot ogólny mgN/l

78,0

3,4

96%

Fosfor ogólny mgP/l

12,0

1,1

93%
  Elstar-Bio Górny sp. z o.o.
  +48 63 243 0480    sekretariat@elstar-bio.pl
   Mapka dojazdu       Napisz do Nasrealizacjaonline24.pl
obsługa informatyczna strony: witanet.c0.pl


zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.