English
Działyń

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Działyniu

Przepustowość oczyszczalni 200 m3/d, w tym 30 m3/d ścieki dowożone

Opis zastosowanych urządzeń:

  • Punkt zlewny ścieków dowożonych
  • Krata koszowa
  • Pompownia główny
  • Reaktor SBR
  • Zagęszczacz osadu
  • Składowisko osadu odwodnionego
  • Stacja dawkowania PIX-u
  • Budynek socjalno-techniczny


Parametry ścieków

Ścieki dopływające do oczyszczalni

Ścieki oczyszczone

Stopień redukcji zanieczyszczeń

BZT5 mgO2/l

400,0

11,6

97%

Zawiesina ogólna mg/l

350,0

14,0

96%

Azot ogólny mgN/l

70,0

18,8

73%

Fosfor ogólny mgP/l

16,0

3,2

80%
  Elstar-Bio Górny sp. z o.o.
  +48 63 243 0480    sekretariat@elstar-bio.pl
   Mapka dojazdu       Napisz do Nasrealizacjaonline24.pl
obsługa informatyczna strony: witanet.c0.pl


zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.