English
Wichertów

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Wichertowie

Przepustowość oczyszczalni 120 m3/d, w tym 20 m3/d ścieki dowożone

Opis zastosowanych urządzeń:

  • Stacja zlewna ścieków dowożonych
  • Piaskownik
  • Pompownia ścieków
  • Reaktor SBR
  • Zagęszczacz osadu
  • Zbiornik ścieków oczyszczonych
  • Składowisko osadu odwodnionego
  • Budynek socjalno-techniczny

Parametry ścieków

Ścieki dopływające do oczyszczalni

Ścieki oczyszczone

Stopień redukcji zanieczyszczeń

BZT5 mgO2/l

450,0

10,8

98%

Zawiesina ogólna mg/l

850,0

7,9

99%

Azot ogólny mgN/l

70,0

18,8

73%

Fosfor ogólny mgP/l

19,0

3,2

83%
  Elstar-Bio Górny sp. z o.o.
  +48 63 243 0480    sekretariat@elstar-bio.pl
   Mapka dojazdu       Napisz do Nasrealizacjaonline24.pl
obsługa informatyczna strony: witanet.c0.pl


zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.