English
Turostowo gm. Kiszkowo

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Turostowie

Przepustowość oczyszczalni 100 m3/d


Opis zastosowanych urządzeń:

  • Główna przepompownia ścieków
  • Reaktor SBR
  • Zagęszczacz osadu
  • Składowisko osadu odwodnionego
  • Stacja dawkowania PIX-u
  • Budynek socjalno-techniczny


Parametry ścieków

Ścieki dopływające do oczyszczalni

Ścieki oczyszczone

Stopień redukcji zanieczyszczeń

BZT5 mgO2/l

400,0

8,3

98%

Zawiesina ogólna mg/l

370,0

11,3

97%

Azot ogólny mgN/l

70,0

7,3

90%

Fosfor ogólny mgP/l

20,0

2,3

89%
  Elstar-Bio Górny sp. z o.o.
  +48 63 243 0480    sekretariat@elstar-bio.pl
   Mapka dojazdu       Napisz do Nasrealizacjaonline24.pl
obsługa informatyczna strony: witanet.c0.pl


zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.