English
Kiszkowo

Oczyszczalnia ścieków w Kiszkowie

Przepustowość oczyszczalni 450 m3/d, w tym 100 m3/d ścieki dowożone

Opis zastosowanych urządzeń:

  • Piaskownik
  • Przepompownia ścieków z pompami z rozdrabniaczem
  • Reaktor SBR
  • Zagęszczacz osadu
  • Składowisko osadu odwodnionego
  • Studzienka z urządzeniem pomiarowym
  • Budynek socjalno-techniczny


 

Parametry ścieków

Ścieki dopływające do oczyszczalni

Ścieki oczyszczone

Stopień redukcji zanieczyszczeń

BZT5 mgO2/l

450,0

8,4

98%

Zawiesina ogólna mg/l

850,0

11,4

99%

Azot ogólny mg/l

70,0

9,8

86%

Fosfor ogólny mgP/l

19,0

2,5

87%


   Elstar-Bio Górny sp. z o.o.
  +48 63 243 0480    sekretariat@elstar-bio.pl
   Mapka dojazdu       Napisz do Nasrealizacjaonline24.pl
obsługa informatyczna strony: witanet.c0.pl


zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.