English
Władysławów

Oczyszczalnia ścieków we Władysławowie

Przepustowość oczyszczalni 250 m3/d, w tym 50 m3/d ścieki dowożone

Opis zastosowanych urządzeń:

a) Punkt zlewny ścieków dowożonych

b) Pompownia ścieków

  1. Reaktor SBR

  2. Zbiornik ścieków oczyszczonych

  3. Zbiornik osadu-zagęszczacz

  4. Składowisko osadu odwodnionego

  5. Budynek socjalno-techniczny


 

Parametry ścieków

Ścieki dopływające do oczyszczalni

Ścieki oczyszczone

Stopień redukcji zanieczyszczeń

BZT5 mgO2/l

215,5

10,3

95%

Zawiesina ogólna mg/l

106,0

12,8

88%

Azot ogólny mgN/l

68,5

12,2

82%

Fosfor ogólny mgP/l

11,9

3,9

67%


 


   Elstar-Bio Górny sp. z o.o.
  +48 63 243 0480    sekretariat@elstar-bio.pl
   Mapka dojazdu       Napisz do Nasrealizacjaonline24.pl
obsługa informatyczna strony: witanet.c0.pl


zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.