English
Kawęczyn

Oczyszczalnia ścieków w Kawęczynie

Przepustowość oczyszczalni 300 m3/d, w tym 100 m3/d ścieki dowożone


Opis zastosowanych urządzeń:

  1. Punkt zlewny ścieków dowożonych

  2. Piaskownik pionowy

  3. Zbiornik uśredniający z pompownią ścieków

  4. Krata typu Noggerath

  5. Reaktor SBR

  6. Zbiornik osadu-zagęszczacz

  7. Składowisko osadu odwodnionego z wydzieloną częścią na odwadnianie piasku z piaskownika

  8. Budynek socjalno-techniczny

Parametry ścieków

Ścieki dopływające do oczyszczalni

Ścieki oczyszczone

Stopień redukcji zanieczyszczeń

BZT5 mgO2/l

350

10,3

97%

Zawiesina ogólna mg/l

100

25,8

74%

Azot ogólny mgN/l

100

7,4

93%

Fosfor ogólny mgP/l

16

4,6

72%
  Elstar-Bio Górny sp. z o.o.
  +48 63 243 0480    sekretariat@elstar-bio.pl
   Mapka dojazdu       Napisz do Nasrealizacjaonline24.pl
obsługa informatyczna strony: witanet.c0.pl


zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.